Partner trees for All

Elk jaar worden er 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant en de longen van de aarde verdwijnen stukje bij beetje. Trees for All wil dat proces omkeren. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor de zuurstofproductie, ze leveren hout voor bijvoorbeeld koekoeksklokken. Ze leveren voedsel en medicijnen en ze bieden bescherming en een woonplaats voor mensen, dieren en planten. Bomen zuiveren de lucht, ze nemen het broeikasgas CO2 op en ze geven hier zuurstof voor terug. Bossen regulieren het klimaat, zijn essentieel voor de waterkringloop en gaan erosie en uitdroging tegen.

Bij koekoeksklokonline.nl vinden we het ook belangrijk om het ontbossingsproces om te keren, daarom willen ook wij hier ons steentje aan bij dragen. In samenwerking met Trees for All zijn we begonnen aan het Smart Forest Bolivia project, om zo ook iets terug te doen voor de natuur. Samen met Trees for All planten we één boom in Bolivia voor elk verkocht product.

SMART FOREST BOLIVIA

Trees for all
Trees for All werkt al vanaf 2007 in Bolivia samen met haar partner Sicirec. In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik. En voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van het milieu, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Een verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen.